Phân phối phần mềm: Erp, Misa, Base, Sapo…

Chúng tôi, Uworks VN là nhà phân phối phân mềm cho các Công ty phần mềm uy tín như:

Uworks.vn cần tuyển đại lý cùng phân phối phần mềm cho các Công ty phần mềm trên

Đại lý sẽ nhận được mức hoa hồng cao nhất từ việc phân phối từ các đối tác của Uworks

Phần mềm Misa Xem chi tiết về phần mềm Misa »
Phân mềm Sapo Xem chi tiết về phần mềm Sapo »
Phần mềm Base Xem chi tiết về phần mềm Base »
Lên đơn đặt hàng
Nếu bạn muốn làm đại lý, hãy đăng ký làm thành viên của Uworks Tại đây»»

Danh sách chi tiết các phần mềm từ các đối tác của Uworks
Misa Xem phần mềm Kế toán Misa »
Misa Xem phần mềm Bán hàng Misa »

Phân mềm Sapo Xem chi tiết về phần mềm Sapo »
Phần mềm Base Xem chi tiết về phần mềm Base »

Leave a Comment