Layout C (list)

Layout C (comb with D)

Layout C (comb with A + slider)

Part time Uncategorized

Cách tìm việc part time

Làm part time là gì? Part time dùng để chỉ các công việc bán thời gian, có thời gian linh động, không bị bó buộc. Các đối tượng có nhu cầu tìm việc làm thêm part time phần lớn là sinh viên, các bà nội trợ, nhân viên văn phòng...

Layout C (one column)

Layout C (one column)