Khóa học Kỹ năng tài chính cho CEO

Là một doanh nhân hoặc một nhà quản lý không thể không có kiến thức về quản lý tài chính. Sự phát triển nhanh chóng của ngành tài chính trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi người làm công tác tài chính phải nắm bắt được những biến đổi của nền tài chính hiện tại giúp ra những quyết định nhanh và chính xác cho doanh nghiệp. Tuy nhiên khác với những chuyên gia tài chính chuyên nghiệp, các lãnh đạo hoặc quản lý doanh nghiệp không phải trực tiếp tham gia vào công tác tài chính mà chủ yếu cần hiểu và sử dụng tốt các thông tin tài chính cho các quyết định mua bán hàng hóa, sản xuất, giá thành sản phẩm, quản lý dòng tiền, lập kế hoạch kinh doanh…

Khóa học “Kỹ năng Tài chính cho CEO” được Smartrain.vn thiết kế giúp nhà lãnh đạo và quản lý điều hành hài hòa giữa hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị tài chính hiệu quả thông qua các bài tập tình huống có liên quan đến các kỹ năng tài chính thiết yếu cho một nhà quản lý, từ đó phát triển khả năng đọc hiểu và phân tích số liệu tài chính hữu ích cho công việc quản lý doanh nghiệp mình. Ngoài ra, đây là một khóa học thiết thực và bổ ích cho tất cả những ai mong muốn trở thành nhà quản lý hiệu quả và toàn diện để đưa ra những quyết định đúng đắn, sáng suốt dựa trên những dữ kiện tài chính quan trọng.

Leave a Comment